PRIVACY-BELEID

TopmatsXXL, handelend onder de naam "Cuttingmatsxxl.com", gevestigd aan Mercatorweg 2-2 8501 XK Joure Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • https://www.cuttingmatsxxl.com
 • Mercatorweg 2-2, 8501 XK Joure, Nederland
 • +31513226025
 • Judith Gerritzen is de Functionaris Gegevensbescherming van Cuttingmatsxxl.com.
  Zij is bereikbaar via judith@cuttingmatsxxl.com

Persoonlijke gegevens die we verwerken

Cuttingmatsxxl.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op deze website, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Informatie over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat deze Bedrijfsnaam deel uitmaakt van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cuttingmatsxxl.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens

Cuttingmatsxxl.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Behandeling van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om onze diensten uit te voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten aan u te leveren
 • Cuttingmatsxxl.com analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Cuttingmatsxxl.com volgt uw surfgedrag op verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens

Cuttingmatsxxl.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cuttingmatsxxl.com verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst over
voor onze rekening om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Cuttingmatsxxl.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookiesof soortgelijke technieken, die we gebruiken

Cuttingmatsxxl.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cuttingmatsxxl.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Ook worden deze cookies gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag volgen, zodat wij op maat gemaakte inhoud en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser. Zie voor uitleg: https://veiliginternetten.nl/thema's/positie/cookies-watzijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Cookies worden ook door derden op deze website geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de social media bedrijven. Hieronder volgt een overzicht: Google Analytics, Google Ads en Google Tag Manager. Bewaartermijn: 2 jaar.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze
Bedrijfsnaam en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u in een computerbestand hebben naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar
en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@cuttingmatsxxl.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw bewijs van
identiteit bij de aanvraag. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. Cuttingmatsxxl.com zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Cuttingmatsxxl.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cuttingmatsxxl.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cuttingmatsxxl.com